عضو بانک مرکزی انگلستان کاترین مان درباره تورم می گوید

بانک مرکزی انگلستان کاترین مان

عضو بانک مرکزی انگلستان کاترین مان می گوید هر اتفاقی که برای مومنتوم قیمت ها رخ دهد جهت تعیین اینکه تورم گذراست یا خیر با اهمیت می باشد.

ادامه نظرات وی:

✅رشد قیمت گاز طبیعی بسیار شدید است اما باید دید ادامه خواهد یافت یا خیر.

✅بازار های مالی چشم انداز تشدید سیاست های بانک مرکزی انگلستان را برای سال ۲۰۲۲ به جلو انداخته اند و این از جهش تورم حمایت نمی کند.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

#BOE


بانک مرکزی انگلستان چیست!؟

بانک مرکزی انگلستان طیف گسترده ایی از مسولیت ها را بر عهده دارد. یکی از مهمترین کارهای این بانک نظارت بر سیاست های پولی است( از سال 1997 اختیارات نظارت بر سیاست های پولی از دولت به بانک مرکزی منتقل شد). BOE در خیابان تردنیدل به عنوات بانوی پیر شناخته میشود. سیستم بانکی BOE به مانند فدرال رزرو ایالات متحده است.
این بانک در سال 1946 با پایان جنگ جهانی دوم ملی شد.
کمیته سیاست های پولی:
سیاست های تعیین نرخ بهره توسط کمیته سیاست های پولی یا MPC تعیین می شود.
کمیته MPC شامل 9 عضو است که توسط رییس بانک مرکزی انگلستان نظارت میشود. این کمیته هر سال هشت جلسه برگزار میکند تا هدف تورم را با اتخاذ سیسات های پولی تنظیم کنند.

کمیته MPC هر ساله هشت جلسه برگزار میکندتا برای  رسیدن به هدف تپرمی در صورت نیاز، نرخ های بهره را تغییردهند.

هر یک ازاعضا کمیته، یک حق رای دارد.

در طول بحران مالی جهانی در سال2008 نرخ بانک انگلستان 5درقد بود. این مقدار سال 2009 به نیم درصد کاهش یافت.(این مقدار کاهش هم نتوانست اقتصاد را تحریک کند). در این زمان کمیته MPC با استفاده از تسهیلات خرید دارایی ها محرک اضافی را اضافه کرد. (که به آن برنامه QEگفته میشود).

 در سال 2012 بعد از بحران مالی جهانی، بانک مرکزی انگلستان کمیته مستقلی با همان ساختار MPC ایجاد کرد. این اقدامات موجب اصلاحات نظارتی  شد. و از آن زمان بود که  بانک مرکزی انگلستان بر زیر ساخت های بازار مالی آغاز کرد.

در این خبر می خوانید عضو بانک مرکزی انگلستان کاترین مان می گوید هر اتفاقی که برای مومنتوم قیمت ها رخ دهد جهت تعیین اینکه تورم گذراست یا خیر با اهمیت می باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews