اظهارنظر اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان هیو پیل

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان هیو پیل: تصویر اقتصادی همچنان نامطمئن است و بنابراین بانک مرکزی انگلستان نمی تواند تضمینی در ارتباط با اینکه چه اتفاقی برای نرخ های بهره رخ می هد ارائه کند.

ادامه نظرات:

✅در صورتیکه بازار کار همچنان قوی باشد در این شرایط نرخ بهره باید به تدریج در ماه های آتی افزایش یابد.

✅بانک مرکزی باید رویکرد محتاطانه به سیاست ها داشته باشد و هر تصمیم را به صورت گام به گام ارزیابی کند.

✅بازار کار همچنان قوی است.

📃پیل عضو هاوکیش می باشد و در اوایل ماه جاری بر ریسک تأخیر بیش از حد در افزایش نرخ بهره تأکید داشته است.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

 

#BOE

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews