عضو بانک مرکزی اروپا Wunsch از شرایط اقتصادی می گوید

بانک مرکزی اروپا Wunsch

عضو بانک مرکزی اروپا Wunsch می گوید اگر شرایط اقتصادی به شدت بهبود یابد بدین معناست که در مقطعی برخی سیاست های انقباضی وجود خواهند داشت.

وی همچنین اظهار داشت:

✅بانک مرکزی اروپا از جایگاه شرایط مالی فعلی راضی است.

✅بانک مرکزی اروپا تنها برای چند ماه یا یک سال می تواند شرایط را پایدار نگه دارد.

✅اگر اقتصاد به وضوح خراب شود در این شرایط بانک مرکزی می تواند خرید هایPEPP را بعد از مارس ۲۰۲۲ تمدید کند.

بانک مرکزی اروپا کجاست؟

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

در این خبر نظرات عضو بانک مرکزی اروپا Wunsch آمده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews