عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو: افزایش تورم پایدار و یا زیاد نخواهد بود

عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو

نظرات عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو:

✅مطلع هستیم که انتظارات تورمی در حال افزایش است.

✅نگرش ما این است که قبل از خروج از شرایط تسهیل پولی باید منتظر بهبودی قابل توجهی باشیم.

✅پیش از خروج از اقدامات حمایتی باید از احتیاط شدید استفاده شود.

✅در نشست G20 گفتگویی در ارتباط با خروج از اقدامات حمایتی فعلی صورت نگرفت و ما کاملا بر لزوم انجام حمایت متمرکز شدیم.

✅افزایش تورم پایدار و یا زیاد نخواهد بود.

 

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

 

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews