اظهارات عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو

عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو: گلوگاه های عرضه در حال فشار آوردن روی اقتصاد ایتالیا می باشد و میتواند طولانی تر از انتظارات باشد.

وی همچنین اشاره کرد که سیاست های پولی در اتحادیه اروپا باید با سیاست مالی هماهنگ باشد.

ادامه نظرات وی:

✅بدهی عمومی جهت مقابله با بحران بسیار مهم است اما نمی توان از آن برای تأمین هزینه های جاری استفاده کرد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews