عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو : گلوگاه ها گذرا هستند و زمان خواهند برد

بانک مرکزی اروپا ویسکو

عضو بانک مرکزی اروپا ویسکو : گلوگاه ها گذرا هستند و زمان خواهند برد.

ادامه نظرات وی:

✅فشار های قیمتی ممکن است چندین ماه طول بکشد و حتی وارد سال آینده شود.

✅سیاست های پولی انبساطی باقی خواهند ماند.

✅تورم عمدتاً گذراست و فشار های قیمتی متأثر از گلوگاه ها و انرژی می باشند.

✅جهش قیمت های انرژی ناشی از مشکلات مرتبط و مشکلات ژئوپولیتیکی می باشد.

✅بانک مرکزی اروپا گفتگویی در ارتباط با افزایش محدودیت خرید اوراق اتحادیه اروپا نداشته است.

✅انتظارات بازار چندان مطابق با راهنمای پیش رو بانک مرکزی نیست.


شاخص یورو به کدام سمت خواهد رفت؟

 

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews