اظهار نظر عضو بانک مرکزی اروپا وونش

عضو بانک مرکزی اروپا وونش: بانک مرکزی باید به شکل تدریجی از جایگاه فعلی سیاست ها خارج شود.

وی ادامه داد:

✅ منطقی است که با توجه اطلاعات فعلی اقتصادی برنامه PEPP به اتمام برسد.

✅برنامه پولی انبساطی دارای اثرات منفی نامطلوبی است که به مرور زمان افزایش می یابد.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews