عضو بانک مرکزی اروپا استورناراس: جهت جلوگیری از ساختاری شدن تورم اقدام خواهیم کرد

بانک مرکزی اروپا استورناراس

عضو بانک مرکزی اروپا استورناراس: جهت جلوگیری از ساختاری شدن تورم اقدام خواهیم کرد.

✅احتمال رکود و رکود تورمی بسیار پایین است.


شاخص یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

سیگنال یورو-دلار استرالیا
سیگنال یورو-دلار استرالیا

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews