بانک خلق چین نرخ ذخایر قانونی فارکس را ۱٪ کاهش داده است

بانک خلق چین نرخ ذخایر قانونی فارکس را ۱٪ کاهش داده است.

بانک مرکزی چین اعلام کرد که نرخ RRR فارکس را از ۹ درصد به ۸ درصد کاهش داده است که از ۱۵ می اجرایی می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews