کریستین لاگارد: پیش بینی یک بازگشت اقتصادی قویتر از انتظار را دارم

بازگشت اقتصادی

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا: پیش بینی یک بازگشت اقتصادی قویتر از انتظار را دارم.

ادامه نظرات وی :

✅ عوامل ژئوپولیتیکی و آب و هوا باعث افزایش قیمت انرژی می شوند.

✅چیزی نمی‌بینیم که نشان دهد تورم در خارج شدن از کنترل می باشد.

✅ تنگناهای عرضه در طول سال تثبیت خواهد شد.

✅نمی بینیم که دستمزدها در حال افزایش باشد.

✅پس از تکمیل خرید دارایی ها به ابزار های اضافی از جمله نرخ ها نگاه خواهیم کرد.

✅بعید است با تورمی مشابه ایالات متحده مواجه شویم.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴


شاخص یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.

بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.

بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.

ساختار بانک مرکزی اروپا به گونه ای است که این اجازه را با آنها نمی دهد تا با تامین مالی بیشتر بتوانند کاری کنند تا منجر به رشد اقتصادی فراتر از ایالات متحده شود. و به همین دلیل همواره نگرانی هایی نسبت به پایین بودن تورم در این ناحیه وجود دارد.

 معاون بانک مرکزی اروپا پیشتر بر حفظ حمایت های پولی و مالی تاکید کرده بود و حتی اشاره داشت که در صورت لزوم بسته اضطراری خرید های همه گیری را برای برخی نواحی حتی می توان افزایش داد.

 

در این خبر می خوانید کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا: پیش بینی یک بازگشت اقتصادی قویتر از انتظار را دارم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews