بازده اوراق قرضه چیست؟

بازده اوراق قرضه مبلغی است که یک سرمایه گذار از اوراق قرضه دریافت می کند. بازده اوراق قرضه را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد. برابر سازی بازده اوراق قرضه با نرخ کوپن می تواند ساده ترین تعریف آن باشد. اگر قیمت اوراق با ارزش اسمی آن متفاوت باشد، بازده فعلی تابعی از قیمت اوراق قرضه و کوپن یا سود پرداختی آن است که از بازده کوپن دقیق تر خواهد بود.
محاسبات پیچیده تر بازده اوراق قرضه, ارزش زمانی پول و پرداخت سود اضافی آن را در بر خواهد گرفت. این محاسبات شامل بازده تا سررسید (YTM) بازده معادل اوراق قرضه (BEY) و بازده موثر سالانه (EAY) است.


لغات کلیدی


_بازده اوراق قرضه به سود مورد انتظار بدست آمده در یک سرمایه گذاری با درآمد ثابت در طی یک دوره زمانی خاص گفته می شود. که به صورت نرخ بهره یا درصدی بیان می شود.
_روش های بی شماری برای محاسبه بازده اوراق وجود دارد.  هر یک از این روش ها می توانند جنبه متفاوتی از ریسک و بازده بالقوه آن را بیان کند.
_روش های خاصی وجود دارد که مناسبتر از سایر روش ها هستند. بنابراین دانستن اینکه کدام روش بهتر است اهمیت به سزایی دارد .

بررسی اجمالی عملکرد باند


وقتی سرمایه گذاران اوراق قرضه می خرند، در اصل به صادر کنندگان اوراق قرضه پول قرض می دهند. در مقابل، ناشران اوراق قرضه توافق می کنند که سود سهام اوراق را در طول عمر اوراق به سرمایه گذاران بپردازند. و ارزش اسناد اوراق را پس از سررسید بازپرداخت کنند. ساده ترین راه برای محاسبه بازده اوراق قرضه با تقسیم پرداخت کوپن آن بر ارزش اسمی اوراق بدست می آید که به آن نرخ کوپن گفته می شود.


اگر ارزش اسمی یک اوراق
1000دلار باشد و سود یا کوپن آن 100دلار باشد، نرخ کوپن آن 10درصد است ( 100دلار / 1000دلار = 10درصد.) با این وجود، گاهی اوقات اوراق قرضه بیش از ارزش اسمی (حق بیمه) یا کمتر از ارزش اسمی (تخفیف) خریداری می شود که بازدهی که یک سرمایه گذار از اوراق کسب می کند را تغییر می دهد.

عملکرد باند در مقابل قیمت


با افزایش قیمت اوراق، بازده اوراق کاهش می یابد. به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار یک اوراق قرضه با زمان سررسید پنج ساله و با نرخ کوپن ٪10سالانه و ارزش اسمی 1000دلار را خریداری کند. هر سال ، این اوراق سودی معادل ٪10یا 100دلار خواهد داشت. نرخ کوپن آن سودی است که تقسیم بر ارزش اسمی آن می شود.
اگر نرخ بهره به بالای ٪10افزایش یابد، در صورت تصمیم گیری سرمایه گذار برای فروش آن، قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد.

به عنوان مثال، تصور کنید نرخ بهره برای سرمایه گذاری های مشابه به ٪12.5افزایش یابد. اوراق قرضه اصلی هنوز فقط 100دلار کوپن به همراه دارد. این اصلا برای سرمایه گذارانی که می توانند اوراق قرضه ای را خریداری کنند که نرخ بهره آن 125 دلار است، جذاب نیست. اگر صاحب اصلی اوراق قرضه بخواهد اوراق را بفروشد، می توان برای پرداخت کوپن و ارزش سررسید برابر با 12 درصد, قیمت را کاهش داد.

در این حالت، این بدان معنی است که سرمایه گذار قیمت اوراق را به 927.90دلار کاهش می دهد. برای فهم بهتر چرایی ارزش اوراق قرضه، باید کمی بیشتر در مورد چگونگی استفاده از ارزش زمانی پول در قیمت گذاری اوراق قرضه اطلاعات کسب کنید. در ادامه این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کاهش نرخ بهره افزایش اوراق قرضه


اگر نرخ بهره کاهش یابد، قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت زیرا که پرداختی کوپن جذابیت بیشتری دارد. به عنوان مثال، اگر نرخ های بهره برای سرمایه گذاری های مشابه به ٪7.5 کاهش یابد، فروشنده اوراق قرضه می تواند این اوراق را با قیمت 11101.15دلار بفروشد. هرچه نرخ بیشتر سقوط کند، قیمت اوراق قرضه بالاتر خواهد رفت. در شرایط معکوس زمان افزایش نرخ بهره نیز همین امر بوجود خواهد آمد.


در هر دو سناریو، نرخ کوپن دیگر برای سرمایه گذار جدید, معنایی ندارد. با این حال، با تقسیم پرداخت کوپن سالانه بر قیمت اوراق قرضه، سرمایه گذار می تواند بازده فعلی را محاسبه کند. و برآورد دقیق اوراق قرضه را بدست آورد.
بازده فعلی و نرخ کوپن محاسبات ناقصی از بازده اوراق قرضه به ما می دهد. زیرا که ارزش زمانی پول ، ارزش سررسید یا بازه زمانی پرداختی ها را در بر نمی گیرد. بدیهی است که برای درک بهتر بازده اوراق قرضه، محاسبات پیچیده تری لازم است.


بازده تا سررسید


بازده تا سررسید یک اوراق قرضه (YTM) برابر با نرخ بهره ای است که ارزش فعلی کلیه جریان های نقدی آینده یک اوراق قرضه را برابر با قیمت فعلی آن می کند. این جریان های نقدی کلیه پرداخت های کوپن و ارزش سررسید آن را شامل می شود. محاسبه YTM یک فرآیند آزمون و خطاست. در ماشین حساب انجام می شود. فرمول آن به شرح زیر است:

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews