• صفحه نخست
  • مقالات
  • اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی رشد تقاضای نفت در تمام سال را از ۴.۱۵ میلیون بشکه قبلی به ۳.۶۷ میلیون بشکه کاهش داد

اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی رشد تقاضای نفت در تمام سال را از ۴.۱۵ میلیون بشکه قبلی به ۳.۶۷ میلیون بشکه کاهش داد

اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی رشد تقاضای نفت در تمام سال را از ۴.۱۵ میلیون بشکه قبلی به ۳.۶۷ میلیون بشکه کاهش داد.

✅ پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را از ۴.۲ درصد به ۳.۹ درصد کاهش داده است.

✅پیش بینی تولید ناخالص داخلی خود را با ریسک نزولی بیشتری در نظر می‌گیرد.

✅پیش بینی عرضه غیراوپک را ۳۲۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رساند.

✅پیش بینی تولید مایعات روسیه را ۵۳۰ هزار بشکه در روز کاهش می دهد.

✅اوپک می گوید تولیدش در ماه مارس ۵۷ هزار بشکه در روز افزایش یافته و به ۲۸.۵۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

✅انتظار می‌رود تقاضای نفت همچنان در فصل سوم از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر برود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews