• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • انجمن صنعت گاز آلمان : ما تنها می توانیم تأثیر احتمالی خاموش شدن نقطه ترانزیت گاز اوکراین را پس از مشاهده نحوه توسعه جریان ها ارزیابی کنیم

انجمن صنعت گاز آلمان : ما تنها می توانیم تأثیر احتمالی خاموش شدن نقطه ترانزیت گاز اوکراین را پس از مشاهده نحوه توسعه جریان ها ارزیابی کنیم

انجمن صنعت گاز آلمان : ما تنها می توانیم تأثیر احتمالی خاموش شدن نقطه ترانزیت گاز اوکراین را پس از مشاهده نحوه توسعه جریان ها ارزیابی کنیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews