اقدامات محدودسازی ایتالیا

اقدامات قفل زنی ایتالیا

اقدامات محدودسازی ایتالیا

با توجه به افزایش موارد کووید رم و بیشتر بخش های ایتالیا از روز دوشنبه وارد اقدامات قفل زنی می شوند.

اقدامات قفل زنی از روز ۱۵ مارس آغاز خواهد شد که شامل ۸ ناحیه است و گفته می شود تا جشن عید پاک ادامه خواهد داشت.


شاخص های سهام اروپا به کدام جهت خواهند رفت؟


 

تاثیرات اقدامات محدودسازی ایتالیا:

بحران کویید 19 از جهاتی برای ایتالیا نسبت به سایر اقتصاد های بزرگ متفاوت است.

به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سیاست های نخست وزیر انگلستان وسیاست های بانکی انگلستان دستخوش تغییرات شده. در شروع بحران کرونا ویروس انگلستان در حال مذاکرات مجدد با اتحاده اروپا بود.

در مورد سیاست های پولی بانک مرکزی ایتالیا باید گفت این بانک از تمامی ابزار خود برای حمایت از اقتصاد استفاده کرده است.بانک ایتالیا نرخ بهره خود را دوبرابر کاهش داد. در یازرهم مارس 2020 بانک مرکزی ایتالیا نرخ بهره را از 0.75% به 0.25% کاهش داد. و در نوزده مارس نرخ بهرع را به 0.1% کاهش داد.

در همان ماه بانک مرکزی ایتالیا برنامه تسهیلی CTFR را مجددا به کار گرفت.

تا پیش از این دولت سطح پنح اقدامات قرنطینه را برای اقدامات سختگیرانه در نظر گرفته بود. اولین محدود سازی در ایتالیا در مارس سال2020اعمال شد.

با این حال عدم اطمینان از نوع جهش یافته ویروس کرونا به معنای هرگونه سناریو احتمالی از سوی دولت است.
حتی با اقدامات محدودسازی انتظار میرود 20000مرگ و میر را در فصل اول سال2021 شاهد باشیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews