افزایش ساخت زیرساخت ها در چین جهت کمک به رشد اقتصادی…

تلویزیون دولتی چین روز سه شنبه به نقل از یک نشست عالی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور شی جین پینگ گزارش داد که چین ساخت زیرساخت ها را برای تقویت تقاضای داخلی و پیشبرد رشد اقتصادی افزایش خواهد داد.

#China #CNY #AUD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews