اظهارات عضو بانک مرکزی انگلستان کاترین مان

عضو بانک مرکزی انگلستان کاترین مان: سیاست پولی باید انتطارات تورمی را ثابت نگه دارد و با انجام این کار در حالیکه تقاضا ممکن است همچنان ضعیف باشد به سیاست انقباضی کمتری نیاز خواهد بود.

⭕️ نظرسنجی‌ها و سایر داده‌ها را به دقت دنبال می‌کنم تا ببینم آیا و چه زمانی شرکت‌ها سیگنال تقاضایی را دریافت می‌کنند که انتظارات قیمتی آنها را تغییر می‌دهد.

⭕️افزایش زودهنگام نرخ ها لزوماً به این معنا نیست که احتمال اقدامات بزرگتر وجود دارد.

⭕️ ریکاوری کندتر تجارت بریتانیا نسبت به همتایان گروه ۷ که با برگزیت مرتبط است، ریسک نزولی را برای رشد بهره‌وری به همراه دارد.

⭕️ ما در آخرین رای گیری بیشتر نگران انتظارات قیمت بودیم.

⭕️ تعبیه متعاقب تورم کلی فعلی در قیمت‌گذاری خود شرکت‌ها دلیلی برای نگرانیست چراکه ممکن است به وضعیتی در سال ۲۰۲۳ اشاره کند که طی آن قیمت گذاری حتی زمانیکه تقاضا ضعیف باقی می ماند، قوی باشد.

⭕️اگر تقاضا کاهش یابد ممکن است نرخ تشدید سیاست ها را مجدد ارزیابی کنیم.

📃خانم مان به اندازه کافی در این نظرات لحن هاوکیش ندارند و به نظر می رسد که بویژه نگران کاهش رشد مصرف کننده هستند.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews