اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن

رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا

اظهارات رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا:

برای ژاپن دسترسی به هدف ۲٪ حتی تا سال ۲۰۲۳ دشوار خواهد بود.
وی همچنین می گوید در بررسی ها برنامه کنترل منحنی بازدهی و نرخ های منفی تغییر نخواهند کرد.

بانک مرکزی ژاپن علی رغم سیاست های شدیداً انبساطی و با وجود نرخ های بهره منفی کماکان در رسیدن به هدف تورمی ۲٪ چند سالی است که ناکام مانده است.

 

ین ژاپن به کدام جهت خواهد رفت؟

بانک مرکزی ژاپن

در ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ نرخ های بهره منفی را جهت پیشبرد سیاست های پولی انبساطی معرفی کرد.
اما اقتصاد ژاپن رشدی را در واکنش به این اقدام نشان نداد. و بازار اوراق قرضه آن نیز در شرایط آشفته ای بود.
در سطح جهانی چیزی بیشتر از ۱۲ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی با نرخ های بهره منفی معامله می شود. و این همچنان برای کاستن بدهی های دولتی کافی نیست. حتی جهت تولید بیشتر مشاغل یا کمک به خانوارهای کم درآمد نیز کافی نبوده است.

دو دلیل وجود دارد که چرا بانک مرکزی ژاپن به طور تصنعی از نرخ های منفی استفاده می کند.
اول اینکه این اقدام موجب تشویق به اخذ وام، مصرف و سرمایه گذاری می شود. که نتیجه کلی رشد تورم است. اما دلیل دوم به بدهی های ملی مرتبط می شود. هنگامی که دولت های ملی بدهی شدیدی دارند، نرخ بهره پایین امکان پرداخت سود را آسان می کند.
اما تورم در ژاپن همچنان خاموش است. و چند سالی است که بانک مرکزی ژاپن اقدامی نمی کند. بر این اساس اکنون نشست ماه مارس می تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
همانطور که اشاره شد بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۱۶ سیاستهای فوق العاده تسهیلی خود را شدت بخشید. که این باتوجه به ماهیت سیاست های انبساطی برای ارز ین فاکتوری منفی است. اما فراموش نکنیم که ین ژاپن جز ارزهای ایمن می باشد. و در این سالها بسیار تحت تأثیر سنتیمنت بازار و جریانات ریسکی قرار گرفته است.
در واکنش به خبر فوق برخی حرکات نزولی را در ین ژاپن مشاهده کردیم. اما ادامه نزول آن کاملا بستگی به این دارد که تا چه اندازه این بحث جدی است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews