اظهارات اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین: کالیبراسیون سیاست های بانک مرکزی اروپا به داده ها بستگی خواهد داشت و ارزیابی در حال تحول ما را از چشم انداز منعکس می کند.

⭕️جهش قابل توجه در قیمت انرژی از تابستان ۲۰۲۱ نشان دهنده یک شوک کلان اقتصادی بزرگ است.

⭕️جدول زمانی تکمیل فرآیند عادی سازی به دو دلیل اساسی ذاتاً نامشخص است.

⭕️در اندیشیدن به فرآیند عادی سازی، تدریجی بودن یک نکته مهم است.

⭕️ آماده هستیم تا تمام ابزارهای خود را در چارچوب وظایف خود تنظیم کنیم و در صورت لزوم از انعطاف پذیری استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که تورم در میان مدت در هدف دو درصدی ما تثبیت می شود.

⭕️مهم است جهت مشاهده تأثیر تغییرات در شرایط تأمین مالی بر پویایی تورم، وقت بگذارید.

⭕️ تعیین کنندگان دستمزد درک می کنند که یک جزء موقت در نرخ تورم بالای فعلی وجود دارد.

⭕️بعید به نظر می رسد که منطقه یورو به روند مداوم تورم زیر هدف که قبل از همه گیری جا افتاده بود، بازگردد.

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا فیلیپ لین: زمان بندی دقیق افزایش نرخ بهره مهمترین مسئله ما نیست.

✅ ما نرخ ها را نه فقط یک بار بلکه در طول زمان و در یک توالی تغییر خواهیم داد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews