شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصیADP در ارزیابی ماه می بالاتر از انتظارات

اشتغال بخش خصوصیADP

شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصیADP در ارزیابی ماه می که انتظارات بازار برای آن عدد۶۴۵K هزار بود به عدد ۹۷۸K???? رسید.

دوره گذشته عدد ۷۴۲K بوده است.

#US

اشتغال کامل چیست؟


یک وضعیت اقتصادی است که یک کشور از تمامی منابع کاری خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنداشتغال کامل بالاترین میزان نیروی کار است که میتوان در هر زمانی در یک اقتصاد بکار گرفته شود.  در این خبر رئیس جمهور ایالات متحده ده سال زمان برای رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل دانست.
معمولا اشتغال کامل به معنای واقعی کلمه غیر قابل تحقق است. اشتغال کامل به معنی بیکاری صفر. بر همین اسا تحلیلگران و اقتصاد دانان سطوح مختلفی رو برای اشتغال کامل تعیین میکنند. این یعنی نرخ بیکاری در سطوح پایین(نه نرخ صفر).
چرا که امکان عملی برای از بین بردن همه بیکاری وجود ندارد.

از منظر ساختاری پیشرفت در زمینه های فناوری میتونه باعث دور شدن اقتصاد از اشتغال کامل شود. به عنوان مثال وقتی کارخانجاب با ربات ها و هوش مصنوعی تجهیز شود، کارگران بیکار میمانند.

از نظر اصطکاکی برخی بیکاری ها اجتناب ناپذیر است. جستجوی شغل جدید و یا استخدام کارمند جدید و منطبق کردن کارگران با شغل مناسب میتونه در بیکاری موثر باشد.
بنابراین اقتصاد دانان بر کاهش بیکاری دوره ایی تمرکز دارند تا اقتصاد کشور را به سمت سطوح اشتغال کامل هدایت کنند.

در این خبر می خوانیدشاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصیADP در ارزیابی ماه می که انتظارات بازار برای آن عدد۶۴۵K هزار بود به عدد ۹۷۸K???? رسید.

دوره گذشته عدد ۷۴۲K بوده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews