• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • ادامه نظرات پاول در روز دوم تستیفای : بازار مسکن به دلیل افزایش نرخ وام مسکن تا حدی در حال کاهش است….

ادامه نظرات پاول در روز دوم تستیفای : بازار مسکن به دلیل افزایش نرخ وام مسکن تا حدی در حال کاهش است….

ادامه نظرات پاول : بازار مسکن به دلیل افزایش نرخ وام مسکن تا حدی در حال کاهش است.

⭕️من تمایلی به کاهش نرخ ها ندارم.

⭕️ابزارهای ما بر تورم تأثیر می گذارد، نه لزوماً بر تورم دستمزد.

⭕️برخی از این افزایش دستمزدها به طور قابل توجهی بزرگتر از آن چیزی است که با تورم ۲ درصد سازگار است.

⭕️بخش بزرگی از تورم تحت تأثیر ابزارهای ما قرار نمی گیرد، اما بخش بزرگ دیگر آن تحت تاثیر خواهد بود.

⭕️ ما فکر می کنیم کاری وجود دارد که در مورد تقاضا می توان انجام داد.

⭕️ ما به دنبال ابزارهای جدید نیستیم، اگرچه اگر کنگره بخواهد تعهدات فدرال رزرو را تغییر دهد، این به عهده کنگره است.

ادامه نظرات پاول :

⭕️رکود اجتناب ناپذیر نیست.

⭕️اگر اوراق MBS را بفروشیم فکر نمی کنم تأثیر زیادی بر وام مسکن در تضاد با آنچه از قبل داریم داشته باشد.

⭕️افزایش نرخ ها اثرات عرضه را نیز خواهد داشت.

⭕️ ثبات قیمت، زیربنای اقتصاد است و ما باید آن را بازیابی کنیم.

⭕️دو مأموریت فدرال رزرو برابر است.

⭕️بازار کار بسیار قوی است.

⭕️فدرال رزرو هدف تورمی را افزایش نخواهد داد.

⭕️نقطه پایان ترازنامه تقریباً ۲.۵ تا ۳ تریلیون کوچکتر از آنچه اکنون است خواهد بود.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews