• صفحه نخست
  • آخرین اخبار
  • ادامه نظرات عضو فدرال رزرو ایوانز: نیازی به افزایش نرخ بهره به میزان بیشتر از نیم درصد نمی بینم….

ادامه نظرات عضو فدرال رزرو ایوانز: نیازی به افزایش نرخ بهره به میزان بیشتر از نیم درصد نمی بینم….

ادامه نظرات عضو فدرال رزرو ایوانز: نیازی به افزایش نرخ بهره به میزان بیشتر از نیم درصد نمی بینم.

✅ با مسیر افزایش نرخ در سال جاری که شامل دو افزایش نرخ بهره نیم درصدی است راحت هستم که تا پایان سال به ۲.۲۵٪- – ۲.۵٪ می رسد.

✅تا پایان سال جاری نمی توانم در مورد کاهش فشار تورم قضاوت کنم.

#FED #USD

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews