اتحادیه اروپا به دنبال ممنوعیت خدمات حمل و نقل نفتی روسیه در ۳ ماه آینده است

اتحادیه اروپا به دنبال ممنوعیت خدمات حمل و نقل نفتی روسیه در ۳ ماه آینده است.

⭕️ اتحادیه اروپا معافیت جمهوری چک را تا ژوئن ۲۰۲۴ پیشنهاد می کند.

⭕️اتحادیه اروپا معافیت ممنوعیت نفت را برای مجارستان و اسلواکی تا سال ۲۰۲۴ پیشنهاد می کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews