ابزار بانک ‌فدرال رزرو در مقابل تورم چیست!؟

ابزار بانک‌فدرال رزرو در مقابل تورم چیست!؟

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در ماه مارس، در شهادت خود در مقابل کنگره اظهار داشت که انتظار دارد برخی فشار های تورم در آینده پیش بیاید. این بدان معناست که این میزان از فشارهای تورمی برای متقاعد کردن فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره کافی نخواهد بود. برخی از اقتصاد دانان نگران هستند که این اظهارات و تعهدات بانک‌فدرال رزرو به نرخ بهره پایین، باعث رشد تورمی شود.

ایالات متحده در دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ با تورم مشهور به (Runaway Inflation) مبارزه کرد. اما پاول عقیده دارد شرایط کنونی متفاوت است. از سخنان پاول اینگونه برداشت شد که تورم ۲٪ ، سطح مناسبی برای اقتصاد است. و در عین حال پاول، فضایی برای نفس کشیدن را به بانک مرکزی میدهد. این یعنی اگر افزایش قیمت ها از کنترل خارج شود، مقامات بانک مرکزی فدرال ابزار لازم برای کنترل تورم را خواهند داشت.

چرا بانک مرکزی هدف  ۲٪را سطحی مناسب برای اقتصاد میداند؟

باید دقت داشت شاخص قیمت هزینه های مصرف کننده PCE در طولانی مدت بیشترین انطباق را میتواند با این سطح از تورم داشته باشد.( با رسیدن به حداکثر اشتغال و ثبات قیمت). برای سال های زیادی تورم در ایالات متحده زیر هدف دو درصد بوده. وقتی خانوارها انتظار دارند تورم پایین و ثابت بماند، تمایل آنها برای پس انداز و با وام کرفتن و سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.
این موضوع قابل درک است که قیمت های بالاتر برای کالاهای ضروری( بنزین، مواد غذایی) برای مشاغل با درآمد ثابت، نگران کننده باشد. ولی از طرفی دیگر انتظارات تورمی اگر کاهش یابد، نرخ بهره بانکی نیز تغییر کاهش خواهد یافت. این موضوع فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره(برای افزایش اشتغال در دوران رکود اقتصادی) باقی خواهد گذاشت.

تجربیات سال های گذشته نشان داده که اگر این مشکل بوجود بیاد غلبه بر اون مشکل خواهد بود. برای مقابله با این چالش، احتمالا هدف از این سیاست های بانکی فدرال رزرو، دستیابی به تورم نسبی بالای ۲٪ا (برای مدتی کوتاه) است. علاوه‌بر این فدرال رزرو ‌بارها و‌بارها عنوان کرده است که نرخ های کوتاه مدت را نزدیک به صفر نگه خواهد داشت. و‌برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه خود را ادامه میدهد. این اقدامات تا زمانی که مشاغل بهبود پیدا نکند ادامه خواهد یافت.

پاول ابزار لازم‌برای کنترل تورم ‌را در اختیار دارد.

در حال حاضر فدرال رزرو کارت لازم ‌برای مدیریت تورم را رو نکرده است. و ابزار برای کنترل تورم را در اختیار دارد و از آن استفاده نکرده است. این موضوع و اعتماد پاول به توانایی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم ممکن است عامل افزایش تقاضا برای شاخص های سهام نیویورک شود.

عملیات بازار آزاد

اولین ابزار فدرال رزرو در برابر افزایش قیت ها، معمولا عملیات بازار آزاد است. احرای این سیاست، باعث کاهش سرمایه بانکی میشود. و نقدینگی از اقتصاد دور خواهد شد. در نتیجه بانک ها نرخ بهره را افزایش میدهند. و این موضوع سرعت رشد اقتصادی را کاهش میدهد.و تورم کاهش میابد.

نرخ بودجه دولتی

نرخ صندوق های فدرال احتمالا شناخته شده ترین ابزار فدرال رزرو است. که هدف آن کاهش نقدینگی و کاهش تورم است.

ذخیره پول:

وقتی اقتصاد خود را بازیافت و تورم ‌به ‌بیش از هدف تورمی بانک مرکزی حرکت کرد. بانک فدرال رزرو، بانک های فدرال ایالتی را مجبور به ذخیره سرمایه بیشتر خواهد کرد. این قدرتمندترین ابزاری است که برای کنترل تورمی برای فدرال رزرو وجود دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews