آیا خبری در مورد پروتکل ایرلند شمالی در راه است؟

آیا خبری در مورد پروتکل ایرلند شمالی در راه است؟

خبرنگار Politico در مورد پروتکل ایرلند شمالی می نویسد: اتحادیه اروپا یک جلسه توجیهی با خبرنگاران را برای امروز صبح برنامه ریزی کرده بود و سپس آن را لغو کرد، آیا چیزی در پشت صحنه در حال وقوع است؟

✅وی همچنین افزود که چندین منبع از سمت انگلستان پافشاری دارند که از دلیل این اقدام اطلاعی ندارند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews