آژانس دارویی اروپا از واکسن جانسون اند جانسون می گوید

واکسن جانسون اند جانسون

آژانس دارویی اروپا می گوید ارتباط بالقوه ای بین واکسن جانسون اند جانسون و ایجاد لخته خون وجود دارد اما مزایای آن نسبت به معایب بیشتر است.

✅همچنین اشاره می کند که موارد بررسی برای واکسن جانسون اند جانسون بسیار شبیه به مواردی بوده که برای واکسن شرکت آسترازنکا رخ داده است.

✅در ارتباط با ایجاد لخته خون نادر می گوید تمامی موارد در افراد ۶۰ ساله و یا پایین تر و اکثراً در زنان سه هفته پس از واکسیناسیون رخ داده است.

 

کمپانی جانسون و جانسون

سال گذشته این کمپانی در تلاش جهانی جهت مقابله با کووید بود. و ظرفیت نیروی کامل و قدرتمندی را با مشارکت های بزرگ عمومی و خصوصی خود فراهم کرد.

در ماه ژانویه کمپانی جانسون و جانسون اعلام کرد. که در کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن این شرکت اثر بخشی بالا و داده های ایمنی ثبت شده  است.

مطالعات فاز سوم جهت ارزیابی اثر بخشی و ایمنی در برابر کووید برنامه ریزی شده است. در بین تمامی داوطلبانه حاضر از نقاط مختلف دنیا و افرادی که گونه جدید در آنها پیداست این واکسن گفته می شود. که اثربخشی کلی ۶۶٪ را در محافظت برابر درجه متوسط تا سخت کووید داراست.

به طوریکه در ایالات متحده این سطح محافظت ۷۲٪ بود. و در آمریکای لاتین ۶۶٪، در آفریقای جنوبی نیز ۵۷٪ در ۲۸ روز پس از واکسیناسیون می باشد.

کارایی در برابر بیماری به مرور زمان افزایش یافت. و هیچ موردی در داوطلبان واکسینه شده بعد از روز ۴۹ گزارش نشد. محافظت در بین  گروه های سنی استوار بوده است.

 

در این خبر می خوانید

آژانس دارویی اروپا می گوید ارتباط بالقوه ای بین واکسن جانسون اند جانسون و ایجاد لخته خون وجود دارد. اما مزایای آن نسبت به معایب بیشتر است.

✅همچنین اشاره می کند که موارد بررسی برای واکسن جانسون اند جانسون بسیار شبیه به مواردی بوده که برای واکسن شرکت آسترازنکا رخ داده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews