آنتی پودین ها نشان ارز AUD+NZD در بازار فارکس است.

ارتباط دلار استرالیا و دلار نیوزلند

•کلمه آنتی پودین نشان دهنده ارتباط زیاد بین دو ارز AUD و NZD در فارکس است.

•این کلمه از اصطلاحات جغرافیایی آنتی پودین گرفته شده است.

ارتباط دلار استرالیا و دلار نیوزلند
آنتی پودین ها نشان دلار استرالیا+دلار نیوزلند در بازار فارکس است.

کلمه آنتی پودین در بازار فارکس در مورد ارز AUD و NZD استفاده میشود. از منظر اصطلاح جغرافیایی برای توصیف نقطه ایی روی سطح زمین استفاده میشود. از آنجا که این کلمه از نیمکره شمالی گرفته شده است، اشاره به کشور استرالیا و نیوزلند دارد.

دلار استرالیا و دلار نیوزلند هر دو از نوع ارز های ریسکی هستند. این یعنی با میزان خطر در بازار ارتباط دارند. آنتی پودین ها در محیط های پر خطر تحت فشار قرار میگیرند. و در وضعیت مثبت، مورد حمایت سرمایه گذاران قرار خواهند گرفت.

از آنجا که اقتصاد کشورهای استرالیا و نیوزلند متکی بر صادرات است، ارز های این دو کشور مرتبط با میزان صادرات کشورشان هستند. با شباهت های اقتصادی زیادی که این دو کشور دارند، ارز هایAUDوNZD ارتباط زیادی با هم دارند و اغلب واکنش یکسانی به شرایط بازار نشان میدهند.

زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی اشاره به توسعه اقتصادی دو کشور داشته باشند، هر دو ارز تحت تاثیر قرار میگیرند.همچنین به ارز هایAUDوNZDارزهای کالایی نیز گفته میشود، چرا که در این مورد هم شباهت های بسیاری دارند.

ارزAUDبا بازارهای کالایی به ویژه سنگ آهن که ۲۰٪ از کل صادرات استرالیا را تشکیل میدهد، ارتباط زیادی دارد. و همچنین وابستگی کشور نیوزلند به صادرات محصولات لبنی، باعث میشود ارزNZD به طور غیر مستقیم با بازار های کالایی ارتباط داشته باشد.

کشور چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا و نیوزلند است که مشتری ۳۵٪از کل صادرات استرالیا است. به همین ترتیب تحولات در چین و داده های اقتصادی چین میتواند برویAUDوNZDتاثیر گذار باشد.

بنابراین تحلیلگران اغلب به جای اشاره جداگانه به هر یک از ارزها، از اصطلاحی مانند آنتی پودین استفاده میکنند.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews