گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا

گزارش آخرین نشست پولی بانک مرکزی اروپا:

محرکهای پولی فراوان همچنان ضروری هستند.
در صورت لزوم آمادگی جهت تنظیم تمامی ابزار ها از جمله نرخ تسهیلات سپرده وجود دارد تا تورم به شکلی پایدار به سمت هدف حرکت کند.
نرخ بازدهی اسمی معیار مناسبی جهت ارزیابی مطلوب بودن شرایط مالی نیست.

 

یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

EURAUD

بانک مرکزی اروپا یا همانECB بانک مرکزی منطقه یورو است. این بانک مرکزی سیاست های پولی ناحیه یورو را تنظیم می کند. که شامل تعیین نرخ بهره و سیاست های انقباضی و انبساطی می باشد. این بانک مرکزی به طور کلی هدف دستیابی به ثبات قیمتی را با توجه به تورم پایین دنبال می کند.
بانک مرکزی اروپا در نشست قبلی خود نرخ های بهره را در همان عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. و سیاست های پولی خود را نیز تغییر نداد.اما به طور کلی این بانک نگرانی هایی در ارتباط با عدم رشد تورم دارد. و می گویند افزایش تورم ماه ژانویه ناشی از تلاقی فاکتور ها بوده و موقتی است.
بانک مرکزی اروپا همچنین نگران تقویت بیش از حد یورو در برابر دلار است. که این تقویت می تواند برای صادرات و فشار های قیمتی مورد نظر بد باشد.
اما در صحبت های امروز این عضو بانک مرکزی اشاره ای به نگرانی در خصوص تقویت ارزش یورو نشد.
آقایDe Cos پیشتر عنوان کرده بود که:
کاهش نرخ بهره را مستثنی نمی کند اما به محدوده پایین در زمینه نرخ ها نزدیک هستیم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews